EU Projects

UAB "OVO daiktai" eksporto rinkų plėtra dalyvaujant parodose,
sertifikuojant produkciją ir atnaujinant interneto svetainę

Nr. 02-036-K-0126

Priemonė: Expo galimybės
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2024-02-26
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2026-12-13
Projekto biudžetas: 193 831,00 EUR
Finansavimo suma: 96 875,50 EUR
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo
Projekto vykdytojas: UAB "OVO daiktai"
Projekto tikslas: UAB ,"OVO daiktai" konkurencingumo ir tarptautiškumo didinimas.
Projekto veiklos: Projekto įgyvendinimo metu UAB ,"OVO daiktai" planuojamos vykdyti veiklos bus nukreiptos produkcijos (apimančios bičių vaško žvako, medinių, metalinių ir porcelianinių žvakidžių dizainą, kūrimą, vystymą, gamybą) eksporto skatinimui, naujų eksporto rinkų paieškai ir jau esamų rinkų plėtrai, įmonės konkurencingumo didinimui.
Projekto rezultatas: Išaugęs įmonės, veikiančių VVL regione, tarptautinis žinomumas, iš to sekantis eksporto augimas ir didėjantis tarptautinis konkurencingumas.